Pomóż zbudować przedszkole:

Zajączki - aktualności


Zamierzenia dydaktyczne 09.12.2015

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC 2017 r.

GRUPA III „ZAJĄCZKI”

            Temat kompleksowy wg Programu wychowania przedszkolnego: Przygoda z uśmiechem

1.   POJAZDY – NA LĄDZIE, WODZIE I W POWIETRZU

2.   PRZEDWIOŚNIE

3.   WIOSNA, WIOSENKA

4.   ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Cele:

-  poznawanie środków transportu lądowego, powietrznego, wodnego – porównywanie sposobów i prędkości poruszania się, przystosowania do przewozu osób lub towarów, służących do transportu, wykorzystywanych w turystyce lub sporcie; poznawanie przydatności pojazdów specjalnych, takich jak karetka pogotowia, radiowóz policyjny, wóz strażacki; poznanie numerów alarmowych.

-dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia; zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.

- obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku: budzenie się roślin do życia, kiełkowanie, pojawianie się pąków, liści; poznanie ptaków powracających wiosną do Polski: bociana, żurawia, kukułki, jaskółki

-. rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka;

rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych;

rozumienie korzyści, jakie ma człowiek z hodowli zwierząt.