Styczeń 2009

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2009 – GRUPA III
 
 
 
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 
1.     Poznajemy „rok” wprowadzenie litery „R, „r”
2.     Dziękujemy Bogu za Babcię i Dziadka -wprowadzenie litery „U”, „u”
3.     Lubimy zimowe zabawy (temat realizowany dwa tygodnie)
 
 
 
 
KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 
Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
 – rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 
1.     Manipulowanie przedmiotami i ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie do 10.
2.     Dodawanie i odejmowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych.
3.     Sytuacje zabawowe które wymagają rachowania.
4.     Rozdzielanie przedmiotów według umowy: każdy ma dostać tyle samo.
 
 
WYCHOWANIE RELIGIJNE:
 
 
 
1.     Razem z trzema Królami składamy dary Panu Jezusowi.
2.     Poznajemy gości przychodzących do szopki.
3.     Śpiewamy kolędy Panu Jezusowi.
4.     Pan Jezus żył w Nazarecie.
5.     Uczymy się naśladować Pana Jezusa w posłuszeństwie.
6.     Uczniowie byli przyjaciółmi Pana Jezusa.
7.     Pan Jezus pomagał chorym.
8.     Konkurs wiadomości o Bożym Narodzeniu.