Pomóż zbudować przedszkole:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowacze Kwiecień
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2013 – GRUPA III

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1.    Straż pożarna.
2.    U lekarza.
3.    Akademia dobrych manier.
4.    Na łące – temat realizowany przez 2 tygodnie.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
wg Programu Wychowania Przedszkolnego „Zanim będę uczniem”

1.    Strażacka drużyna – rozwijanie zdolności współdziałania w zespole, nauka panowania nad emocjami wynikającymi z rywalizacji, zapamiętywanie informacji oznaczonych kodem, doskonalenie umiejętności liczenia.
2.    Każdy jest inny – kształtowanie umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: wyższy, niższy, większy, mniejszy, nabywanie umiejętności analizowania informacji i zadawania adekwatnych pytań, utrwalanie umiejętności liczenia i poprawnego używania liczebników porządkowych.
3.     Sąsiedzi – kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, utrwalenie umiejętności liczenia i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi, wzbogacanie zasobu słownictwa.
4.     Na, pod czy obok? – rozpoznawanie położenia przedmiotów względem siebie, określanie miejsca przedmiotów poprzez stosowanie form złożonych z przyimka i rzeczownika, doskonalenie orientacji w przestrzeni.
« poprzedni artykuł   następny artykuł »