Pomóż zbudować przedszkole:

Misja przedszkola

Przedszkole nr 210 jest przedszkolem katolickim prowadzonym przez Zgromadzenie Sług Jezusa. Jest placówką oświatową, posiadającą status przedszkola publicznego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Wspieramy rodziny w katolickim wychowaniu dzieci. Pomagamy naszym wychowankom w radosnym poznawaniu Boga i odkrywaniu darów Jego miłości. Pragniemy, aby nasze dzieci były otwarte na drugiego człowieka, wrażliwe na dobro i piękno otaczającego świata.

Współdziałamy z rodzicami dążąc do jedności oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola. Co miesięczne Msze Święte całej wspólnoty, konferencje dla rodziców są dla nas oparciem i wzmocnieniem sił duchowych. Organizujemy także różnego rodzaju spotkania z rodzicami i dla rodziców i dzieci: dni otwarte, zajęcia otwarte, a także coroczne wyjazdy na tzw. Majówkę rodzin w Otwocku. Spotkania te budzą atmosferę życzliwości, zaufania i radości. Zależy nam na intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i duchowym rozwoju dziecka zgodnym z zasadami Ewangelii.

Chętni absolwenci naszego przedszkola mają możliwość przejścia do Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka, która znajduje się na tej samej posesji co przedszkole i jest również prowadzone przez Zgromadzenie Sług Jezusa.

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nasze przedszkole jest członkiem
Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"
www.ps.org.pl

W roku 2014 przedszkole otrzymało dotację w kwocie 22 000 zł,
którą przeznaczyło na: meble do sali średniaków, starszaków, szafy na stroje teatralne, przybory gimnastyczne oraz art. papiernicze i biurowe.

W roku 2012 przedszkole otrzymało dotację w kwocie 18 000 zł,
którą wykorzystało zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem na wymianę rur wodnych i zakupienie farby do pomalowania pomieszczeń.