Pomóż zbudować przedszkole:

Personel przedszkola

Przedszkole zatrudnia 20 osób, w tym: 8 nauczycielek, łącznie z dyrektorką i katechetką, 2 specjalistów (logopedę i psychologa), 2 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje, dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (płace, zakupy, koszty utrzymania placówki) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce itp.

Personel pomocniczy dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe, naprawcze, pomaga w opiece nad dziećmi, przebywającymi na terenie placówki.

Pracą całego personelu przedszkola kieruje Dyrektor oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Nasze przedszkole jest członkiem
Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"
www.ps.org.pl

W roku 2014 przedszkole otrzymało dotację w kwocie 22 000 zł,
którą przeznaczyło na: meble do sali średniaków, starszaków, szafy na stroje teatralne, przybory gimnastyczne oraz art. papiernicze i biurowe.

W roku 2012 przedszkole otrzymało dotację w kwocie 18 000 zł,
którą wykorzystało zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem na wymianę rur wodnych i zakupienie farby do pomalowania pomieszczeń.